Åk 6 Info om hemkunskapen

Hej,

Albin Pålsson heter jag och undervisar era barn i ämnet hem- och konsumentkunskap. Jag började jobba på Klöxhultsskolan 2009 och spenderade de första åren på f-2. Då jag i min ungdom utbildade mig till kock har alltid ett visst intresse för matlagning funnits. 2018 bestämde jag mig för att komplettera min lärarutbildning och läste in behörigheten till hem- och konsumentkunskapslärare. Ett val jag trivs mycket bra med. Vill ni komma i kontakt med mig når ni mig på mail: albin.palsson2@almhult.se

Ämnet hem- och konsumentkunskap:

Ett begrepp som ofta används och genomsyrar hela ämnet är HEMhälsaekonomi och miljö. Utifrån HEM ska eleverna redogöra vilken påverkan de val de gjort påverkar respektive bokstav. Hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne till antal timmar, men ett gigantiskt ämne sett till innehållet. Ämnet delas in i tre delar utifrån det centrala innehållet.

  1. Mat och matlagning: Här ligger fokus på enklare matlagning, metoder, begrepp, hygien, livsmedelshygien, säkerhet, matsvinn, energisnålhet i köket, disk och rengöring. Vi pratar även om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur.
  2. Privatekonomi och konsumtion: Här pratar vi om olika sätt att spara och betala, rättigheter och skyldigheter, jämförpris, reklam och konsumentinformation samt vad som påverkar oss i våra konsumtionsval. Vi knyter även samman det vi gör praktisk med hur de val vi gör påverkar vår ekonomi.
  3. Levnadsvanor: Här pratar vi om vilka konsekvenser transporter, förpackningar, matsvinn, återanvändning, vattenförbrukning, energianvändning, ekologiskt och närodlat har på miljön samt att olika livsmedel har olika klimatpåverkan med mera. Vi tittar även lite närmare på olika märkningar och återvinning, Även här ska eleverna koppla hur de val de gör praktiskt påverkar miljön. Kring levnadsvanor går vi även igenom hur en måltid bör vara uppbyggd, varför vi behöver äta där fokus ligger på näringen i maten. Jag pratar aldrig kalorier, mer än att det är ett mått på hur mycket energi maten innehåller. Istället pratar jag om vilken näring maten ger och vad det är bra för. Vi kommer även beröra ämnet ”tomma kalorier” med fokus på ämnet näring.

Teams:

Jag kommer lägga upp recept och annat material vi gått igenom i elevernas teamskanal. Ibland spelar jag in mina genomgångar som jag även lägger ut där. På så sätt kan man ta igen eller repetera om man varit frånvarande. Vi kommer ha ett prov i privatekonomi innan höstlovet, en mindre hemuppgift efter höstlovet och ett större hemarbete under vårterminen. Eleverna kommer få detta i pappersform men det kommer även finnas på teams.

 

Betyg:

I ämnet hem- och konsumentkunskap finns det olika moment (praktiska och teoretiska) som tillsammans ligger till grunden för det betyg ert barn får. I slutet i detta brev finner ni betygskriterierna för årskurs 6. Under de år jag arbetat med årskurs 6 har jag märkt hur många elever enbart fokuserar på det betyg de får. Att jag berömt dem och givit positiv feedback, både skriftligt och muntligt, har många svårt att ta till sig om det inte speglar sig i en bokstav så nära A som möjligt. Jag hade önskat att de reflekterar, funderar och framförallt tar till sig allt de lärt sig och hur de har utvecklats.

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett enkelt sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångsätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett utvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda väl fungerande tillvägagångssätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett välutvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Det här inlägget postades i 4-6. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Åk 6 Info om hemkunskapen

  1. Stephan Paetzelt skriver:

    Fantastiskt, tydligt, och omfattande information. Jätte bra att veta for oss som vårdnadshavare. Tack så jättemycket, Albin!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *