6: Planering 1800-talet

Planering 1800-talet

Mål:

Du ska kunna

  • Förklara hur människor levde under 1800-talet och varför närmare en miljon svenskar valde att utvandra till USA.
  • Presentera några steg på vägen mot demokrati, t.ex. folkskolan, folkrörelser, tvåkammarriksdag och rösträtt.
  • Berätta om några av de källor vi använder när vi studerar om 1800-talet.
  • Berätta om unionen med Norge.
  • Förklara hur det kom sig att den franska familjen Bernadotte tog över den svenska kronan.

Kunskapskrav

[Lgr22] Historia

E C A

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Eleven visar goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Eleven för utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven för också utvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven för också välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger några välgrundade exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i olika sammanhang.

Eleven ger exempel på hur och i vilket syfte historia kan brukas i olika sammanhang.

[Lgr22] Historia Centralt innehåll

Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Olika orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige.

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Det här inlägget postades i 4-6. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *